รับเหมาแรงงานคนไทย

รหัสสินค้า 24196

ชื่อ : รับเหมาแรงงานคนไทย
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
รับเหมาแรงงานคนไทย

จำนวน:
จำนวนผู้เข้าชมสินค้า 1846 คน

รับเหมาแรงงานคนไทย

ลูกค้าสามารถกำหนดขอบเขตในการรับผิดชอบหน้าที่ของพนักงานได้
บริษัท พีซีที บิสซิเนส จำกัด รับเหมาแรงงานไทย เพื่อรองรับโรงงานอุตสาหกรรมและตำแหน่งต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า

1. งานในโรงงานอุตสาหกรรม
 -   พนักงานฝ่ายผลิต
 -   พนักงานขับรถยนต์
 -   พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์
 -   พนักงานโหลดสินค้า
 -   พนักงานควบคุมคุณภาพ
 -   พนักงานบรรจุหีบห่อ
 -   โฟร์แมน

2. งานในคลังสินค้า
 -   พนักงานคลังสินค้า
 -   พนักงานติดรถ
 -   พนักงานจัดเรียงสินค้า
 -   พนักงานควบคุมสต๊อกสินค้า
 -   พนักงานจัดการสินค้า
 -   พนักงานตรวจสอบคลังสินค้า

สนใจติดต่อ
- (66) 3-884-5408   (สำนักงาน)
- (66) 85-132-2589 (สำนักงาน)
- (66) 85-055-9663 (สำนักงาน)
- (66) 84-878-0090 (คุณ เอ๋)
- (66) 91-426-3268 (คุณ ยอด)

 
ลูกค้าสามารถกำหนดขอบเขตในการรับผิดชอบหน้าที่ของพนักงานได้
บริษัทฯ รับเหมาแรงงานไทยและต่างด้าว เพื่อรองรับโรงงานอุตสหกรรมและตำแหน่งต่างๆตามความต้องการของลูกค้า
1. งานในโรงงานอุตสาหกรรม
– พนักงานฝ่ายผลิต
– พนักงานขับรถยนต์
– พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์
– พนักงานโหลดสินค้า
– พนักงานควบคุมคุณภาพ
– พนักงานบรรจุหีบห่อ
– โฟร์แมน
2. งานในคลังสินค้า
– พนักงานคลังสินค้า
– พนักงานติดรถ
– พนักงานจัดเรียงสินค้า
– พนักงานควบคุมสต๊อกสินค้า
– พนักงานจัดการสินค้า
– พนักงานตรวจสอบคลังสินค้า - See more at: http://www.pctbusiness.com/service.html#sthash.gjilOnk2.dpuf
ลูกค้าสามารถกำหนดขอบเขตในการรับผิดชอบหน้าที่ของพนักงานได้
บริษัทฯ รับเหมาแรงงานไทยและต่างด้าว เพื่อรองรับโรงงานอุตสหกรรมและตำแหน่งต่างๆตามความต้องการของลูกค้า
1. งานในโรงงานอุตสาหกรรม
– พนักงานฝ่ายผลิต
– พนักงานขับรถยนต์
– พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์
– พนักงานโหลดสินค้า
– พนักงานควบคุมคุณภาพ
– พนักงานบรรจุหีบห่อ
– โฟร์แมน
2. งานในคลังสินค้า
– พนักงานคลังสินค้า
– พนักงานติดรถ
– พนักงานจัดเรียงสินค้า
– พนักงานควบคุมสต๊อกสินค้า
– พนักงานจัดการสินค้า
– พนักงานตรวจสอบคลังสินค้า - See more at: http://www.pctbusiness.com/service.html#sthash.gjilOnk2.dpuf