จัดทำเอกสารเกี่ยวกับแรงงานไทย

รหัสสินค้า 24199

ชื่อ : จัดทำเอกสารเกี่ยวกับแรงงานไทย
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :  
จัดทำเอกสารเกี่ยวกับแรงงานไทย

 

จำนวน:
จำนวนผู้เข้าชมสินค้า 694 คน

บริการจัดทำเอกสารแรงงานต่างด้าว

        บริษัทฯ บริการจัดทำเอกสารต่างด้าวสำหรับลูกค้าที่ต้องการลดการจัดการเอกสารเกี่ยวกับต่างด้าว บริษัทฯจะมีบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเอกสารต่างด้าว และติดต่อกับหน่วยงานของรัฐบาลเพื่อจัดทำเอกสารให้ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด
        ทางบริษัทสามารถจัดทำเอกสารต่างด้าวและต่ออายุของเอกสารได้หลายประเภทโดยจะมีบุลลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลเรื่องเอกสารต่างๆโดยมาการจัดทำดังต่อไปนี้
1.การจัดทำPassport
  • จัดทำเอกสารยื่นต่อ Passport อายุการใช้งาน 90 วัน
  • จัดทำเอกสารยื่นต่อ Passport อายุการใช้งาน 8 ปี
2.การจัดทำVISA
  • จัดทำเอกสารยื่นต่อVISA 90 วัน
  • จัดทำเอกสารยื่นต่อVISA 2 ปี
  • จัดทำเอกสารยื่นต่อVISA 4 ปี
3.จัดทำเล่มใบอนุญาตทำงาน(Work Permit)
  • จัดทำเล่มใบอนุญาติทำงาน(Work Permit) อายุใช้งาน 1 และ2 ปี 

สนใจติดต่อ

- (66) 3-884-5408   (สำนักงาน)
- (66) 85-132-2589 (สำนักงาน)
- (66) 85-055-9663 (สำนักงาน)
- (66) 84-878-0090 (คุณ เอ๋)
- (66) 91-426-3268 (คุณ ยอด)

 

การใช้แรงงานต่างด้าว อย่างถูกกฏหมายต้องทำอย่างไร ?

        กิจการบางประเภทจำเป็นที่จะต้องใช้แรงงานเป็นจำนวนมาก หรือ ประสบปัญหาไม่สามารถจัดจ้างแรงงานไทยได้ ด้วยปัจจัยในการเพิ่มกำลังผลิตเพื่อผลประกอบการที่มากขึ้น การจัดจ้างแรงงานต่างด้าวจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะมารองรับปัญหาตรงนี้ อย่างไรก็ตาม หากผู้ประกอบการต้องการจัดจ้าง สรรหาแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในสถานประกอบการอย่างถูกกฏหมายจำเป็นที่จะต้องดำเนินการ โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

1. การจ้างคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศอย่างถูกกฏหมายตามข้อตกลง (MOU)
2. การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง

ให้เราเป็นที่ปรึกษาในการจัดจ้างแรงงานต่างด้าว สรรหาแรงงานต่างด้าว จัดทำเอกสารแรงงานต่างด้าว สิค่ะ

หรือดาวน์โหลด 
PCT BUSINESS แอพพลิเคชั่นสำหรับการจัดหาแรงงานต่างด้าว จัดจ้างแรงงานต่างด้าว ทำเอกสารแรงงานต่างด้าว 

แอพพลิเคชั่นนี้เหมาะสำหรับ ผู้ประกอบการ 
ต้องการที่จะสรรหาแรงงานต่างด้าว แรงงานคุณภาพ หาที่ปรึกษาในการจัดจ้างแรงงาน ทำเอกสารเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว 

แรงงานต่างด้าว หรือ ผู้ว่างงาน

ที่ต้องการหางาน ต้องการทำงานแบบถูกกฏหมาย 

โหลดเลย !!! ผ่าน Playstore
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.brandex.pct

บริการจัดทำเอกสารแรงงานต่างด้าว

บริษัทฯ บริการจัดทำเอกสารต่างด้าวสำหรับลูกค้าที่ต้องการลดการจัดการเอกสารเกี่ยวกับต่างด้าว บริษัทฯจะมีบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเอกสารต่างด้าว และติดต่อกับหน่วยงานของรัฐบาลเพื่อจัดทำเอกสารให้ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด
ทางบริษัทสามารถจัดทำเอกสารต่างด้าวและต่ออายุของเอกสารได้หลายประเภทโดยจะมีบุลลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลเรื่องเอกสารต่างๆ
โดยมาการจัดทำดังต่อไปนี้
1.การจัดทำPassPort
– จัดทำเอกสารยื่นต่อ PassPort อายุการใช้งาน 90 วัน
– จัดทำเอกสารยื่นต่อ PassPort อายุการใช้งาน 8 ปี
2.การจัดทำVISA
– จัดทำเอกสารยื่นต่อVISA 90 วัน
– จัดทำเอกสารยื่นต่อVISA 2 ปี
– จัดทำเอกสารยื่นต่อVISA 4 ปี
3.จัดทำเล่มใบอนุญาตทำงาน(Work Permit)
– จัดทำเล่มใบอนุญาติทำงาน(Work Permit) อายุใช้งาน 1 และ2 ปี - See more at: http://www.pctbusiness.com/service.html#sthash.gjilOnk2.dpuf
บริการจัดทำเอกสารแรงงานต่างด้าว

บริษัทฯ บริการจัดทำเอกสารต่างด้าวสำหรับลูกค้าที่ต้องการลดการจัดการเอกสารเกี่ยวกับต่างด้าว บริษัทฯจะมีบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเอกสารต่างด้าว และติดต่อกับหน่วยงานของรัฐบาลเพื่อจัดทำเอกสารให้ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด
ทางบริษัทสามารถจัดทำเอกสารต่างด้าวและต่ออายุของเอกสารได้หลายประเภทโดยจะมีบุลลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลเรื่องเอกสารต่างๆ
โดยมาการจัดทำดังต่อไปนี้
1.การจัดทำPassPort
– จัดทำเอกสารยื่นต่อ PassPort อายุการใช้งาน 90 วัน
– จัดทำเอกสารยื่นต่อ PassPort อายุการใช้งาน 8 ปี
2.การจัดทำVISA
– จัดทำเอกสารยื่นต่อVISA 90 วัน
– จัดทำเอกสารยื่นต่อVISA 2 ปี
– จัดทำเอกสารยื่นต่อVISA 4 ปี
3.จัดทำเล่มใบอนุญาตทำงาน(Work Permit)
– จัดทำเล่มใบอนุญาติทำงาน(Work Permit) อายุใช้งาน 1 และ2 ปี - See more at: http://www.pctbusiness.com/service.html#sthash.gjilOnk2.dpuf