ผลิตภัณฑ์ View All
แนะนำบริษัท

บริษัท จัดหางาน พีซีที บิสซิเนส จำกัด

รับเหมาแรงงานไทยให้บริการตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป

       รับเหมาแรงงานไทย รับเหมาแรงงานฝ่ายผลิต รับเหมาแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม รับจ้างเหมาแรงงานในภาคอุตสาหกรรม จัดหาแรงงานไทย บริษัทจ้างเหมาแรงงาน รับจัดหาแรงงานคนไทย จัดหาพนักงานแรงงาน ผู้ให้บริการเอาท์ซ็อส (Outsoure)  บริษัทสรรหาและว่าจ้างพนักงานคนไทย  

       บริการรับเหมาแรงงาน ฉะเชิงเทรา, รับเหมาแรงงานฝ่ายผลิต ฉะเชิงเทรา, รับเหมาประกอบชิ้นงาน ฉะเชิงเทรา, บริษัทจัดหาพนักงาน ฉะเชิงเทรา, ผู้รับเหมาจัดหาแรงงานไทย ฉะเชิงเทรา บริการรับเหมาแรงงาน และบริการจัดหาแรงงานส่งเข้ายังสถานประกอบการ จัดหาคนตรงงาน ตรงเวลา รับผิดชอบ ในหน้าที่ มีความซื่อสัตย์

บริษัท OUTSOURCE แรงงาน / บริษัทจัดหาพนักงาน  OUTSOURCE 

   1. รับเหมาแรงงานไทย จัดหาฝ่ายผลิตในโรงงาน

   2. รับจ้างประกอบชิ้นงาน เช่นอะไหล่ แอร์ หน้าจอไอโฟน อะไหล่รถ ชิ้นส่วนปั้มชิ้นงานเหล็ก TV ตามสั่ง

   3. รับจ้างขนของจากตู้คอนเทนเนอร์ คลังสินค้า โกดัง (จัดเรียงสินค้าในคลัง) (จัดเรียงของขึ้นตู้โหลดเดอร์)

   4. รับเหมาจ้างแรงงานฝ่ายผลิต

   5. ผู้ให้บริการ เอาท์ซ๊อส สำหรับท่านอย่างมืออาชีพ

   6. นักบริหารงานบุคคลมืออาชีพ ปรึกษา แก้ไขปัญหาแรงงาน

   7. สรรหาพนักงานคนไทย